Oferta

Nasze Centrum oferuje szereg usług, wśród których najbardziej wyróżniają sie usługi szkoleniowe i doradcze. Ponadto zajmujemy się organizacją wizyt studyjnych w obszarze aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

 

Nasza działalność opiera się również na tworzeniu i zarządzaniu podmiotami ekonomii społecznej, a wraz z naszym doświadczeniem w tej dziedzinie oferujemy pomoc przy ich zakładaniu.

 

Jako firma społeczna świadczymy także usługi w zakresie utrzymania czystości, pielęgnacji zieleni i drobnych prac konserwacji pomieszczeń.

 

Oferujemy też wynajem drobnego sprzętu. W ramach naszych działań znajduje się również outsourcing pracowniczy pracowników niepełnosprawnych.