AKTUALNOŚCI

•15 września 2014 r.

Jeżeli chcesz poznać pracę z osobami niepełnosprawnymi po kryzysach psychicznych, zdobyć doświadczenie jako trener zatrudnienia wspieranego, oferujemy możliwość odbycia stażu w naszym przedsiębiorstwie społecznym. Aktualnie możemy przyjąć na staż recepcjonistę, pracownika socjalnego, doradcę zawodowego.